หัวปรับแรงดันสูง

H35P GASMATIC หัวปรับแรงดันสูง

แรงดันใช้งาน: 0-35 PSI

พวงมาลัยทองเหลือง