เตาเหล็กหล่อ C40 (ครบชุด) 3 ท่อ

เตาเหล็กหล่อ C40 (ครบชุด) 3 ท่อ

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.5 ซม.

                        ยาว 50 ซม.

 

ขนาดกะทะ:    เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 ซม.

 

น้ำหนัก:          14 กก.