หัวปรับแรงดัน (สำหรับงานเดินท่อแก๊ส)

REGULATOR FISHER 67CH-743 หัวปรับแรงดันสูง (1/4x1/4) ขนาด 2 หุน

แรงดันใช้งาน: 3-35 PSI

ใช้สำหรับงานติดตั้งท่อแก๊ส