หัวเตาเฟือง

หัวเตาเหล็กหล่อ 4 " ท่อเดี่ยว

ขนาด: 100 มม.