จานทูอินวันกลม เหลี่ยม ,ขาดำเหล็กหล่อ ,จานรอง

จานทูอินวันกลม 8", 9", 10"

ขาเหล็กหล่อ 10 นิ้ว สำหรับวางบนจานเตากล่อง