ที่พ่นไฟ+สาย GASMATIC 1.5นิ้ว 2นิ้ว 3นิ้ว

ที่พ่นไฟ+สาย 2" GASMATIC