เตาไฮเหล็กหล่อ KB 8 ท่อยาว (ซุปเปอร์)

เตาไฮเหล็กหล่อ KB 8 ท่อยาว (ซุปเปอร์)


ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 ซม.

                        ยาว 55 ซม.

 

ขนาดกะทะ:    เส้นผ่าศูนย์กลาง 33 ซม.

                        สูง 17 ซม.

 

น้ำหนัก:          8 กก.