เตา KB10 (ครบชุด)

เตาไฮเหล็กหล่อ KB 10

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.5 ซม.

                        ยาว 74 ซม.

 

ขนาดกะทะ:    เส้นผ่าศูนย์กลาง 43.5 ซม.

                        สูง 19 ซม.

 

น้ำหนัก:          17.8 กก.