เตาไฮเหล็กหล่อ KB 4

เตาไฮเหล็กหล่อ KB 4

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.

                        ยาว 24 ซม.

 

ขนาดกะทะ:   เส้นผ่าศูนย์กลาง 21.5 ซม.

                        สูง 11 ซม.

 

น้ำหนัก:          3.5 กก.