ไส้เตา KB10 NEW

ไส้เตาไฮเหล็กหล่อ KB 10 NEW

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.5 ซม.

                        ยาว 65 ซม.