ไส้เตา KB10

ไส้เตาไฮเหล็กหล่อ KB 10

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25.5 ซม.

                        ยาว 65 ซม.