หัวเตาเฟือง 4" ท่อคู่

หัวเตาเหล็กหล่อ ท่อคู่

ขนาด: 100 มม.