หัวเตาเฟือง 4.5" ท่อคู่

หัวเตาเหล็กหล่อ ท่อคู่

ขนาด: 110 มม.