หัวเตาเฟือง 120 มม. (ท่อซ้าย)

หัวเตาเฟือง 120 มม. (ท่อซ้าย)