หัวเตาเฟือง 5" (ท่อสั้น,ท่อยาว)

หัวเตาเฟือง 5" (ท่อสั้น,ท่อยาว)

ขนาด: 130 มม.