หัวเตาอินฟาเรด ท่อคู่  (911SIF,932SIF)

หัวเตาอินฟาเรด ท่อคู่  (911SIF,932SIF)

ขนาด: 145 มม.