หัวเฟือง สำหรับหม้อหุงข้าวแก๊ส 10 ลิตร

หัวเฟือง สำหรับหม้อหุงข้าวแก๊ส 10 ลิตร