สายแก๊สดำ 2 B (ยาว 50 เมตร)

สายแก๊สดำ 2 B (ยาว 50 เมตร)