สายแก๊สดำ 1 B (ยาว 50 เมตร)

สายแก๊สดำ 1 B (ยาว 50 เมตร)