วาล์ว 15 กก.

วาล์ว 15 กก.  (วาล์วเกลียวหมุนสำหรับถัง 15 กก.)