วาล์วแชม์ป (สำหรับเตา KB8 ท่อยาว)

วาล์วแชม์ป (สำหรับเตา KB8 ท่อยาว)