ท่อทองแดง NO.22 5/16" (2 1/2"หุน) ความยาว 15 เมตร

ท่อทองแดง NO.22 5/16" (2 1/2"หุน) ความยาว 15 เมตร