สายพิคเทว พวงมาลัย 2 ข้าง (ยาว 1.50 เมตร)

สายพิคเทว พวงมาลัย 2 ข้าง (ยาว 1.50 เมตร)