ไส้เตา

ไส้เตาไฮเหล็กหล่อ KB 10 

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม.

                        ยาว 75 ซม.

 

น้ำหนัก:          6.9 กก.