โป๊ะตะเกียงแก้ว (ขนาดเล็ก 11*11cm.) (ใหญ่ 12*12cm.)

โป๊ะตะเกียงแก้ว (ขนาดเล็ก 11*11cm.) (ใหญ่ 12*12cm.)