ขาดำเหล็กหล่อ GT-911SIF

ขาดำเหล็กหล่อ GT-911SIF สำหรับเตากล่องอินฟาเรด