ไส้เตา C30+วาล์วหมุน

ไส้เตา C30+วาล์วหมุน (ตราไก่)