ท่อสำหรับเดินท่อแก๊สต่าง ๆ (สำหรับ 2 ถัง 4 ถัง 6 ถัง)

ท่อแมนนิโฟร์ 2 ถัง