เตาไฮเหล็กหล่อ KB 3

เตาไฮเหล็กหล่อ KB 3

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม.

                        ยาว 30 ซม.

 

ขนาดกะทะ:   เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.5 ซม.

                        สูง 7.5 ซม.

 

น้ำหนัก:          2 กก.