เตาไฮเหล็กหล่อ KB 7 ซูปเปอร์

เตาไฮเหล็กหล่อ KB 7 ซูปเปอร์

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 ซม.

                        ยาว 40 ซม.

 

ขนาดกะทะ:    เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.5 ซม.

                        สูง 16 ซม.

 

น้ำหนัก:          7.2 กก.