แผ่นอินฟาเรด (ขนาด 150mm./170mm.)

แผ่นอินฟาเรด (ขนาด 150mm./170mm.)