เกลียวใน 4 หุนหางปลา 1/2*3/8

เกลียวใน 4 หุนหางปลา 1/2*3/8