เกลียวใน 4 หุนแฟร์ 1/2*5/16

เกลียวใน 4 หุนแฟร์ 1/2*5/16