ตัว T ใหญ่ (สำหรับเตา KB7)

ตัว T ใหญ่ (สำหรับเตา KB7)