เกลียว 1 หุนงอแฟร์ 1/8*5/16 (ตาไก่)

เกลียว 1 หุนงอแฟร์ 1/8*5/16 (ตาไก่)