ไส้เตา C50+วาล์ว

ไส้เตา C50+วาล์ว

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม.

                        ยาว 63 ซม.