ไส้เตา C50+วาล์ว (4 ท่อ)

ไส้เตา C50+วาล์ว 4 ท่อ

ขนาดหัวเตา: เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม.

                        ยาว 63 ซม.