บังลมเตาจีน สำหรับเตารุ่น KB5, KB7, KB8

บังลมเตาจีน สำหรับเตารุ่น KB5, KB7, KB8