สายพิทเทว 2 หุน (1/4*1/4 ยาว 1 เมตร)+คอปปิ้ง ปตท. ถัง 2 วาล์ว (48 กก.)

คอปปิ้ง ถังปตท. 48กก. ถัง 2 วาล์ว+สายพิทเทว 2 หุน (1/4*1/4 ยาว 1 เมตร)


หมายเหตุ ใช้กับรถโฟล์คลิฟท์ได้