คอปปิ้ง ถังปตท. 48 กก. / เวลด์แก๊ส (ถัง 2 วาล์ว)

คอปปิ้ง ถังปตท. 48 กก. (ถัง 2 วาล์ว)

เวลด์แก๊ส

สายพิทเทลสำหรับคอปปิ้ง ปตท. เวลด์ (ยาว 1 เมตร)