สายพิทเทว 2 หุน 1/4*1/4 และ 4 หุน 1/2*1/2 ทั้งสองด้าน (ยาว 1 เมตร/1.20 เมตร)

สายพิทเทว 2 หุน 1/4*1/4 ทั้งสองด้าน (ยาว 1 เมตร)

สายพิทเทว 4 หุน 1/2*1/2 ทั้งสองด้าน (ยาว 1.20 เมตร)