สายพิทเทว 2 หุน 1/4*1/4 ทั้งสองด้าน (ยาว 1 เมตร)

สายพิทเทว 2 หุน 1/4*1/4 ทั้งสองด้าน (ยาว 1 เมตร)