คอปปิง สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ และถังแก๊ส ปตท. 2 วาล์ว

คอปปิง สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ และถังแก๊ส ปตท. 2 วาล์ว