คอปปิ้ง สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ และถังแก๊ส ปตท. 2 วาล์ว+สายพิทเทว 2 หุน ยาว 1 เมตร

คอปปิ้ง สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ และถังแก๊ส ปตท. 2 วาล์ว+สายพิทเทว 2 หุน ยาว 1 เมตร