หัวปรับโลว์ ไม่มีพวงมาลัย ไม่มีหางปลา KRR

หัวปรับโลว์ ไม่มีพวงมาลัย ไม่มีหางปลา KRR (เกลียว 1/4")