เกลียว 2 หุนตรงแฟร์ 1/4*5/16 ตราไก่

เกลียว 2 หุนตรงแฟร์ 1/4*5/16 ตราไก่