เกลียว 2 หุนงอแฟร์ 1/4*5/16 ตาไก่

เกลียว 2 หุนงอแฟร์ 1/4*5/16 ตาไก่