ขาสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อ 29x29 ซม.

ขาสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อ 29x29 ซม.