ขาเหล็กหล่อต่าง ๆ สำหรับงานติดตั้งเตาแก๊ส

ขาสี่เหลี่ยมเหล็กหล่อ ขนาด 29x29 ซม.