สายพิคเทล (ยาว 1 เมตร)+หัวคอปปิ้ง  เวิลด์แก๊ส  ปตท. (สำหรับรถฟอร์คลิฟท์)

สายพิคเทล (ยาว 1 เมตร)+หัวคอปปิ้ง  เวิลด์แก๊ส  ปตท. (สำหรับรถฟอร์คลิฟท์)