หัวปรับธรรมดา เกลียว 2 หุน ไม่มีพวงมาลัย ไม่มีหางปลา

หัวปรับธรรมดา เกลียว 2 หุน ทั้งสองด้าน