สายพิทเทล สำหรับคอปปิ้ง (ยาว 1 เมตร)

สายพิทเทล สำหรับคอปปิ้ง (ยาว 1 เมตร)